Politik & samhälle

Politik & samhälle
Neutrala Sveriges stöd till väpnad kamp
I tyst samförstånd – Sverige och Sovjet i kalla krigets Afrika Bengt G. Nilsson
Politik & samhälle
Startskott för en nyanserad debatt om klimatet
Klimatet och människan under 12 000 år Fredrik Charpentier Ljungqvist
Politik & samhälle
Robotar, arbetskraft och produktivitet
Machines, jobs and equality Andreas Bergström & Karl Wennberg (red.)
Politik & samhälle
Robotar, arbetskraft och produktivitet
Framtidens jobb Stefan Fölster & Nima Sanandaji
Politik & samhälle
Fantasier om världen i en fjärran framtid
Fyra framtider – Visioner om en postkapitalistisk värld Peter Frase
Politik & samhälle
Problem eller befrielse om tekniken tar över alltmer arbete?
Arbetssamhället – Hur arbetet överlevde teknologin Roland Paulsen
Politik & samhälle
Problem eller befrielse om tekniken tar över alltmer arbete?
Stabilitetsillusionen Ryan Avent (övers. Pär Svensson)
Politik & samhälle
Det trygga livet i väst kan raseras
Global ojämlikhet – Nya perspektiv i globaliseringens tidevarv Branko Milanovic (övers. Henrik Gundenäs)
Politik & samhälle
En alltför dualistisk bild av debatten
Med skuldkänslan som drivkraft – Om svenska Israelvänner och västfiender David Andersson