Politik & samhälle

Politik & samhälle
Nyttig hemläxa för den som vill förstå globala konflikter
Mellan två krig – Saddams fall och IS födelse Rolf Ekéus
Politik & samhälle
Människan är ett flockdjur som styrs av berättelser
21 tankar om det 21:a århundradet Yuval Noah Harari (övers. Joachim Retzlaff)
Politik & samhälle
Städningen sopas inte längre under mattan
Tid att städa – Om vardagsstädningens praktik och politik Fanny Ambjörnsson
Politik & samhälle
Misstro mot vakthundar är ett utpräglat svenskt problem
Macchiariniaffären – Sanningar och lögner på Karolinska Bosse Lindquist
Politik & samhälle
Kärlek mellan kvinnor som en fristad
Den kvinnliga tvåsamhetens frirum – Kvinnopar i kvinnorörelsen 1890-1960 Eva Borgström & Hanna Markusson Winkvist
Politik & samhälle
Uppgörelse med performativ självspäkelse
Den svarte mannens börda – Nya perspektiv på kolonialism, rasism och slaveri Fredrik Segerfeldt
Politik & samhälle
Sverige inte förberett för mötet med klanen
Klanen – Individ, klan och samhälle från antikens Grekland till dagen Sverige Per Brinkemo & Johan Lundberg
Politik & samhälle
Reportage med svagt underbyggda teser
Handels – Maktelitens skola Mikael Holmqvist
Politik & samhälle
Förflutet som inte förflyter
Partiet på kant med (v)erkligheten – En historia om solidaritet Magnus Utvik