Utbildning

Utbildning
Både föreläsningen och kritiken av den uppvisar stor kontinuitet
Den akademiska läxan – Om föreläsningens historia Bo Lindberg
Utbildning
Plädering för vikten av bildning på högskolan
Medborgerlig bildning – Om varför man studerar på högskola Henrik Bohlin
Utbildning
Inte bara pedagog utan visionär och kulturkritiker
Montessoris pedagogiska imperium – Kulturkritik och politik i mellankrigstidens Montessorirörelse Christine Quarfood
Utbildning
Spänningen mellan idealism och positivism
Det förpliktande minnet – Juridiska fakulteten i Lund 1666–2016 Kjell Å. Modéer
Utbildning
Bildningsbegreppet måste vitaliseras
Bildningen på barrikaden – Ett manifest Per Svensson & Thomas Steinfeld
Utbildning
Ökad frihet från staten har lett till starkare styrning
Det ostyrda universitetet? – Perspektiv på styrning, autonomi och reform av svenska lärosäten Linda Wedlin & Josef Pallas (red.)
Utbildning
Problem i dagens skola har äldre rötter än postmodernismen
Kunskapssynen och pedagogiken – Varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas Inger Enkvist, Magnus Henrekson, Martin Ingvar & Ingrid Wållgren (red.)
Utbildning
Universitetet rör sig i skilda riktningar men står samtidigt kvar
Universitetets idé – Sexton nyckeltexter Thomas Karlsohn (red.)
Utbildning
Tesdrivande om det svenska kunskapsfallet
De svenska skolreformerna 1962–1985 och personerna bakom dem Inger Enkvist