Historia

Företrädde både liberalism och aristokratiska värderingar

Den aristokratiske rebellen – Magnus Jacob Crusenstolpe i 1800-talets offentlighet
Bo Hammarlund

Dialogos
368 sidor
ISBN 9789175043111

| Respons 5/2017 | Låst recension | 9 min läsning

Den adlige politikern och skriftställaren Magnus Jacob Crusenstople stod i centrum för politiska oroligheter under det tidiga 1800-talet. Bo Hammarlund vill i sin biografi teckna en bild av den politiska debatten vid denna tid och skildra den temperamentsfulle Crusenstolpes liv. Han lyckas bäst med den första ambitionen. Paradoxalt nog blir Crusenstolpe ibland en bifigur i boken.

Under det tidiga 1800-talet var upplopp och kravaller en inte helt ovanlig del av det politiska livet. Som uttryck för folkligt missnöje kunde de sätta press på makthavarna och i längden påverka samhällsutvecklingen. I centrum för en av dessa kravaller stod den adlige politikern och skriftställaren Magnus Jacob Crusenstolpe, som fick Crusenstolpska kravallerna i juni 1838 uppkallade efter sig. Han hade dömts för majestätsbrott efter att i sin skrift Ställningar och förhållanden, andra brevet, ha kritiserat att hovmarskalk Fleming utnämnts till major framför en äldre och mer erfaren kollega. Eftersom Crusenstolpe särskilt påpekat att befordran undertecknats på en söndag, ansågs han indirekt ha anklagat kung Karl XIV Johan för sabbatsbrott.


Emma Hilborn

Emma Hilborn är fil. dr i historia vid Lunds universitet. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Politik & samhälle
  Bildningsfrågor går på tvärs med den etablerade politiska skalan
  Varken bildning eller piano – Vantrivs borgerligheten i kulturen? Lars Anders Johansson (red.)
 2. Utbildning
  Tesdrivande om det svenska kunskapsfallet
  De svenska skolreformerna 1962–1985 och personerna bakom dem Inger Enkvist
 3. Konstarterna & medier
  Aktivistisk poesi som vill förändra världen
  Poesi som politik – Aktivistisk poetik hos Johannes Anyuru och Athena Farrokhzad Evelina Stenbeck