Konstarterna & medier

Kan dikten bli en bro mellan teori och verklighet?

Sociologi genom litteratur
Christofer Edling (red.)|Jens Rydgren (red.)

Arkiv
333 sidor
ISBN 9789179242701

| Respons 3/2016 | Låst recension | 8 min läsning

Vad en sociolog kan lära sig av skönlitteraturen är beroende av vilka frågor som anger färdriktningen. Om teorierna tillåts överflygla litteraturens mer oförutsägbara uttryck bekräftar man bara det redan invanda. Intressantast i denna antologi är de kapitel där skribenterna tvingas fastslå att teorin slår slint – då öppnar sig nya synfält.

Boken börjar som en bra konferens. Ett vimmel av spännande rubriker i parallella sessioner och tankestråk. Vilken ska jag välja att fördjupa mig i? Marjaneh Bakthiari genom diskussionen av diskursiv makt och subjektivitet? Slas och barnrikehusens sociologi? Kanske frågan om Muminpappans melankoli över huvud taget är sociologiskt relevant? Eller huruvida Elsie Johanssons Nancy bär en fattigskam som bäst låter sig förstås via Thomas Scheff, Erving Goffman eller rentav Beverley Skeggs? Och måhända kan Jens Lapidus skänka nytt ljus åt frågan om tillitens betydelse i de kriminella grupper som rubriceras partiella organisationer?

Relaterat
Tema

Respons talar med tre författare om historia och fiktion

Skönlitteraturen formar vår bild av det förflutna och bidrar med nya perspektiv. Men den svenska historieforskningen för sällan någon dialog med författare eller ifrågasätter deras tolkningar, trots att romaner och...


Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Politik & samhälle
  Bildningsfrågor går på tvärs med den etablerade politiska skalan
  Varken bildning eller piano – Vantrivs borgerligheten i kulturen? Lars Anders Johansson (red.)
 2. Utbildning
  Tesdrivande om det svenska kunskapsfallet
  De svenska skolreformerna 1962–1985 och personerna bakom dem Inger Enkvist
 3. Utbildning
  Universitetet rör sig i skilda riktningar men står samtidigt kvar
  Universitetets idé – Sexton nyckeltexter Thomas Karlsohn (red.)
 4. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg