Konstarterna & medier

Udda röster som speglade 1900-talet

Se på mig! En biografi över Zarah Leander
Beata Arnborg

Natur & Kultur
511 sidor
ISBN 9789127143661

| Respons 4/2017 | Låst recension | 13 min läsning

Denna recension omfattar flera titlar

Zarah Leander är en av den svenska kulturhistoriens mest kontroversiella kvinnor. Beata Arnborg försöker i sin biografi mejsla fram en mer nyanserad bild av henne. Men skildringens detaljrikedom skymmer Leander som människa av kött och blod och efter läsningen känns hon fortfarande undanglidande. Alexandra Sundqvists biografi om Barbro Hörberg handlar om en helt annorlunda röst, introvert och vardaglig, vilket också speglar hur de estetiska idealen förändrades under efterkrigstiden. Hörberg påverkades av 60-talets politiska vindar, men var mer existentiellt än politiskt radikal. En poäng med boken är att den visar på bredden i Hörbergs karriär, som ofta glöms bort.


Johanna Broman Åkesson

Johanna Broman Åkesson är fil. dr i musikvetenskap. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark
 5. Utbildning
  Problem i dagens skola har äldre rötter än postmodernismen
  Kunskapssynen och pedagogiken – Varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas Inger Enkvist, Magnus Henrekson, Martin Ingvar & Ingrid Wållgren (red.)