Konstarterna & medier

Populärkultur avslöjar dolda friktionsytor

Till arbetet! – Yrkesdrömmar och arbetsliv i flickboken 1920-65
Birgitta Theander

Makadam
400 sidor
ISBN 9789170612435

| Respons 2/2018 | Låst recension | 8 min läsning

Birgitta Theanders och Ulrika Holgerssons välskrivna studier förenar vetenskaplig grundlighet med lättlästhet och båda författarna lyckas utveckla metoder för att se populärkultur som uttryck för ekonomiska och politiska förändringar, inte minst när det gäller synen på kvinnans plats i samhället. Både komedin och flickboken har mycket att berätta om samhällets dolda konflikter och sårbara punkter.

År 2068 sitter en forskargrupp och analyserar de femtio episoderna av tv-serien Solsidan. Syftet är att kvalitativt tolka upplevda samhällsproblem i 2010-talets Sverige. Sannolikt? Ja, i varje fall inte otroligt. Är det ett väl valt källmaterial? Nja, det får framtiden utvisa. Hur som helst finns det mycket som talar för att vetenskapliga studier av populärkultur kommer att fortsätta ha dragningskraft på forskare som vill komma åt dolda friktionsytor i samhället.

Publ. i Respons 2/2018
TEMA | Att tala med förhistorien

Lisa Öberg

Lisa Öberg är docent i historia vid Södertörns högskola. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 2. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 3. Utbildning
  Problem i dagens skola har äldre rötter än postmodernismen
  Kunskapssynen och pedagogiken – Varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas Inger Enkvist, Magnus Henrekson, Martin Ingvar & Ingrid Wållgren (red.)
 4. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg