Historia

Arbetskraftsinvandring framställdes som solidaritet

Völkerfreundschaft nach Bedarf
Ann-Judith Rabenschlag

Acta Universitatis Stockholmiensis
295 sidor
ISBN 9789176490181

| Respons 5/2015 | Låst recension | 8 min läsning

DDR rekryterade under efterkrigstiden arbetskraft från andra socialistiska länder och detta framställdes som ett uttryck för vänskap mellan folken. Men Ann-Judith Rabenschlag visar i sin avhandling hur retoriken om solidaritet även speglade rasistiska föreställningar.

Den Berlinbesökare som rört sig en bit ut i stadens östra delar har förhoppningsvis kommit sig för att äta excellent mat på någon av de många enkla vietnamesiska restaurangerna, eller kanske lagt märke till de vietnameser som säljer billiga (smuggel-)cigarretter invid tunnelbanestationer och köpcentra. Inslagen i stadsbilden erinrar om ett nära förflutet som länge inte hade någon given plats i historieskrivningen om DDR: tre decenniers omfattande arbetskraftsinvandring, som enligt officiella utsagor gav uttryck för landets djupt kända internationella solidaritet.

Relaterat
Debatt

Politiska fångar tillverkade möbler åt Ikea i DDR

Ikea använder ofta föreställningen om Sverige som ett demokratiskt land i sin marknadsföring men företaget tillverkade möbler i DDR från 60-talet och framåt. Att politiska fångar användes i produktionen bekräftas...


Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Utbildning
  Universitetet rör sig i skilda riktningar men står samtidigt kvar
  Universitetets idé – Sexton nyckeltexter Thomas Karlsohn (red.)
 2. Politik & samhälle
  Bildningsfrågor går på tvärs med den etablerade politiska skalan
  Varken bildning eller piano – Vantrivs borgerligheten i kulturen? Lars Anders Johansson (red.)
 3. Utbildning
  Tesdrivande om det svenska kunskapsfallet
  De svenska skolreformerna 1962–1985 och personerna bakom dem Inger Enkvist
 4. Konstarterna & medier
  Aktivistisk poesi som vill förändra världen
  Poesi som politik – Aktivistisk poetik hos Johannes Anyuru och Athena Farrokhzad Evelina Stenbeck