Filosofi & psykologi

Arendts paria och identitetspolitiken

Hannah Arendts 1940-tal
Annika Ruth Persson

Kabusa böcker
344 sidor
ISBN 9789173553674

| Respons 2/2015 | Låst recension | 10 min läsning

I denna inspirerande genomgång av Hannah Arendts 1940-tal undersöker Annika Ruth Persson filosofens tänkande med begreppet paria som ingång. Hon använder begreppet på ett annat sätt än Arendt själv gjorde, men tolkningen kan sägas vara ett produktivt missförstånd.

Författaren, redaktören och översättaren Annika Ruth Perssons essäbok om Hannah Arendt behandlar Arendts tid som flykting i USA, dit hon kom tillsammans med sin man år 1941. Boken bygger på material som publicerats efter Arendts död.


Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Politik & samhälle
  Bildningsfrågor går på tvärs med den etablerade politiska skalan
  Varken bildning eller piano – Vantrivs borgerligheten i kulturen? Lars Anders Johansson (red.)
 2. Utbildning
  Tesdrivande om det svenska kunskapsfallet
  De svenska skolreformerna 1962–1985 och personerna bakom dem Inger Enkvist
 3. Utbildning
  Universitetet rör sig i skilda riktningar men står samtidigt kvar
  Universitetets idé – Sexton nyckeltexter Thomas Karlsohn (red.)
 4. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg