Konstarterna & medier

Arkitektur och monument i maktens tjänst

Architecture as Propaganda in Twentieth-Century Totalitarian Regimes – History and Heritage
Håkan Hökerberg (red.)

Edizioni Polistampa
351 sidor
ISBN 9788859618355

| Respons 4/2020 | Låst recension | 13 min läsning

Att maktens symboler attackeras är inget nytt, som framgår av Sofia Aittomaas avhandling om tsarryska monument i Finland. Men totalitära regimer har också, som belyses i Håkan Hökerbergs antologi, satt sin prägel på stadsplaneringen, något som är svårare att förändra. Pernilla Ståhl slutligen fokuserar på relationen mellan kolonial dåtid och självständighetens nutid i Afrika och Asien. Den som intresserar sig för historiens roll i stadslandskapet kommer att finna mycket matnyttigt i dessa sinsemellan olika böcker.

Publ. i Respons 4/2020
TEMA | Ideologi och akademisk frihet

Ulf Zander

Ulf Zander är professor i historia vid Lunds universitet. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 2. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 3. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark