Historia

Årtal som titthål in i historien

År – Historiker berättar
Anna Götlind & Magnus Linnarsson (red.)

Appell
288 sidor
ISBN 9789198548525

| Respons 2/2022 | Låst recension | 8 min läsning

Spretigheten i denna antologi kunde nästan inte vara mer total och principen att göra till synes planlöst valda år till formprincip väcker frågor. Likväl blir boken paradoxalt nog en fungerande helhet och flera av texterna kan beskrivas som riktiga juveler. En av ambitionerna har varit att visa prov på mångfalden i dagens svenska historieskrivning och det lyckas den med. 

Denna antologi, År – Historiker berättar består av tjugoen berättelser om det förflutna, samtliga författade av historiker knutna till Stockholms universitet. Bokens sammanhållande princip är att de medverkande har valt varsitt fristående årtal att hänga upp sina berättelser på. Utöver detta är den enda tydliga föreningspunkten att stilen är populärt hållen och kortfattad. I det första bidraget gör Kurt Villads Jensen ett nedslag år 1250 och behandlar inlevelsefullt medeltidens tankar om livet och Gud. I det avslutande bidraget skildrar Helena Tolvhed hur Susanne Lanefelt introducerade fenomenet gymping i Sverige 1983 och hur ett nytt träningslandskap samtidigt växte fram. Spretigheten kunde med andra ord nästan inte vara mer total. Ändå är boken paradoxalt nog en fungerande helhet och flera av texterna kan i all sin enkelhet beskrivas som riktiga små juveler. Jag skulle säga att År – Historiker berättar är en klar framgång och ett opretentiöst styrkebesked av de inblandade. 

Publ. i Respons 2/2022
I FOKUS | Medvetandets gåta

John Björkman

John Björkman är fil. dr i idéhistoria vid Stockholms universitet.

Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark