Filosofi & psykologi

Aslan hittar den Jesus som han bestämt sig för att finna

Upprorsmakaren
Reza Aslan

Weyler
396 sidor
ISBN 9789187347344

| Respons 5/2014 | Låst recension | 13 min läsning

Aslan kritiserar forskare för att skapa en Jesus de själva vill se och som är en spegelbild av dem själva men det är precis vad han har gjort. Han letade efter en revolutionär och fann en sådan. En ouppmärksam läsare kan få intrycket att boken är nydanande men av fotnoterna framgår i hur hög grad Aslan bygger på tidigare forskning. Andra nytestamentliga forskare har lyckats betydligt bättre med att förstå det judiska samhället på Jesus tid och hans person och verksamhet.

Reza Aslans bok om Jesus har översatts till mer än 15 språk. Författaren har en PhD i religionssociologi och undervisar i ”creative writing” vid University of California. Han har skrivit ett par populärvetenskapliga böcker om islam och islamisk extremism, vilka sålts i stora upplagor (den senaste är Beyond Fundamentalism – Confronting Religious Extremism in the Age of Globalization 2010). Han är alltså inte doktor i Nya testamentet eller Hebreiska bibeln (Gamla testamentet).


Mest lästa recensioner

 1. Politik & samhälle
  Bildningsfrågor går på tvärs med den etablerade politiska skalan
  Varken bildning eller piano – Vantrivs borgerligheten i kulturen? Lars Anders Johansson (red.)
 2. Utbildning
  Tesdrivande om det svenska kunskapsfallet
  De svenska skolreformerna 1962–1985 och personerna bakom dem Inger Enkvist
 3. Utbildning
  Universitetet rör sig i skilda riktningar men står samtidigt kvar
  Universitetets idé – Sexton nyckeltexter Thomas Karlsohn (red.)
 4. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg