Historia

Auktoritär försvarare av mänskliga rättigheter

Den franske Tigern – En biografi över Georges Clemenceau
Matz Krantz

Carlsson
255 sidor
ISBN 9789173317689

| Respons 4/2017 | Låst recension | 8 min läsning

Georges Clemenceau förde Frankrike till seger under första världskriget till priset av stora mänskliga förluster. Som folkkär patriot med rötter i vänstern är han i dag en inspirationskälla till politiker som söker nya vägar för att utmana missnöjespartier. Mats Krantz har skrivit en läsvärd populärvetenskaplig biografi över ett dramatisk levnadsöde som i högsta grad är relevant i vår tid.

I takt med att traditionella partier och deras företrädare förlorar inflytande finns det all anledning att studera hur de en gång i tiden fick folklig förankring. En folkkär representant för det förra sekelskiftets demokratiska nationsbyggande var Georges Clemenceau (1841–1929). Han är kanske mest känd som hårdför regeringschef under första världskrigets slutskede. Men Clemenceau var också en progressiv mittenpolitiker med rötter i den franska vänstern. Ideologiskt slogs han både mot radikala vänsterpolitiker och den konservativa högern. Denna position har bidragit till ett ointresse för hans ideologiska eftermäle, men förmågan att samla en nation kring ett gemensamt politiskt projekt är i dag mer aktuellt än någonsin, särskilt för politiker som från mitten försöker utmana missnöjesyttringar på båda ytterkanterna.


Johannes Heuman

Johannes Heuman är docent i historia, lektor vid högskolan i Jönköping och tidigare redaktör på Respons.

Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark