Konstarterna & medier

Även makten kan använda komikerns mask

Komikerns historia
Peter K. Andersson

Natur & Kultur
357 sidor
ISBN 9789127164581

| Respons 1/2021 | Låst recension | 12 min läsning

Snarare än att erbjuda en bred översikt gör Peter K. Andersson i Komikerns historia ett antal nedslag i en lång och vitt förgrenad underhållningshistoria. Med hjälp av en handfull exempel driver han tesen att komikern är en outsider och en sanningssägare. Det ligger något i iakttagelsen, men resonemanget blir väl förenklat i en tid när även makten kan använda sig av verklighetsfrånvända pajaskonster, som Donald Trump har visat.

Tidningen MAD:s motto för ständige omslagsfårskallen Alfred E. Neuman löd: ”Vadå, jag dyster?” Det var knappast en tillfällighet att hans och tidningens namn låg snubblande nära fysikern John von Neumann och dennes slagfärdiga definition av kärnvapenålderns terrorbalans som Mutual assured destruction, förkortat MAD. Nationalencyklopedin definierar komedi som motsatsen till tragedi. Sanningen är emellertid att det är omöjligt att dra någon gräns för var det ena slutar och det andra börjar, det visar inte bara MAD och MAD, utan det menar också historiedocenten Peter K. Andersson i Komikerns historia.


Michael Tapper

Michael Tapper är docent i filmvetenskap och filmkritiker. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark