Historia

Banbrytande studie om krig under vattnet

Minkriget i Östersjön 1914–1915
Gunnar Möller

Columbus Förlag
623 sidor
ISBN 9789185617319

| Respons 1/2017 | Låst recension | 8 min läsning

Minornas konsekvenser är välkända men hur minkrig bedrivs har varit svårt att få en bild av. Därför tar man tacksamt emot Gunnar Möllers väldokumenterade studie om minkriget i Östersjön 1915–1916. Boken har ett betydande värde även för läsare som inte är specifikt intresserade av det första världskriget.

Få företeelser inom kriget till sjöss är så omskrivna och ändå så förhållandevis okända som minkriget, antingen vi talar om minering, minutläggning eller minröjning. Minor har ofta väckt uppmärksamhet i samtid och historieskrivning, men fokus har legat på deras konsekvenser – människoliven och fartygen som har gått till spillo. För den som vill veta mera om förutsättningarna för minkrig och hur det har bedrivits blir genast möjligheterna att hitta litteratur mera begränsade. Självklart finns det en omfattande fackhistorisk litteratur om minkrig i olika sammanhang, men den är delvis undanskymd och svårhittad. Mot den bakgrunden finns det anledning att tacksamt ta emot Gunnar Möllers massiva arbete om minkriget i Östersjön under det första världskrigets båda första år.

Publ. i Respons 1/2017
TEMA | Management & mindfulness

Lars Ericson Wolke

Lars Ericson Wolke är professor i historia vid Försvarshögskolan. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark
 5. Utbildning
  Problem i dagens skola har äldre rötter än postmodernismen
  Kunskapssynen och pedagogiken – Varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas Inger Enkvist, Magnus Henrekson, Martin Ingvar & Ingrid Wållgren (red.)