Historia

Barnens intresse låg till grund för satsning på hemvårdarinnor

Den tillfälliga husmodern
Karin Carlsson

Nordic Academic Press
240 sidor
ISBN 9789187351389

| Respons 4/2014 | Låst recension | 8 min läsning

Den hittills outforskade statssubventionerade hemhjälpen är föremålet för Karin Carlssons intressanta och välskrivna avhandling. Hennes slutsats att orsaken till att man inte satsade på kollektiv barnomsorg var föreställningen om att kvinnans plats var i hemmet kan dock ifrågasättas. Snarare satte man barnets behov av kontinuitet i centrum.

Vad händer med barnen när två föräldrar skadas i en bilkrasch? Vem tar hand om babyn när en ensam mamma ska opereras? Eller inte orkar? Från 1940-talet till 1960--talet finns i många svenska kommuner en eller flera hemvårdarinnor i beredskap. När ingen släkting kan ersätta den frånvarande mamman utgör hemvårdarinnan en reserv att lita på, i stad som på landet. Den prydligt uniformerade hemvårdarinnan har i allmänhet hushållsutbildning och är delvis avlönad med statliga subventioner.

Publ. i Respons 4/2014
TEMA | Europas urkatastrof

Lisa Öberg

Lisa Öberg är docent i historia vid Södertörns högskola. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Utbildning
  Universitetet rör sig i skilda riktningar men står samtidigt kvar
  Universitetets idé – Sexton nyckeltexter Thomas Karlsohn (red.)
 2. Politik & samhälle
  Bildningsfrågor går på tvärs med den etablerade politiska skalan
  Varken bildning eller piano – Vantrivs borgerligheten i kulturen? Lars Anders Johansson (red.)
 3. Utbildning
  Tesdrivande om det svenska kunskapsfallet
  De svenska skolreformerna 1962–1985 och personerna bakom dem Inger Enkvist
 4. Konstarterna & medier
  Aktivistisk poesi som vill förändra världen
  Poesi som politik – Aktivistisk poetik hos Johannes Anyuru och Athena Farrokhzad Evelina Stenbeck