Konstarterna & medier

Bättre på att spela rollen som författare än att skriva

D’Annunzio – Dekadent diktare, krigare och diktator
Göran Hägg

Norstedts
305 sidor
ISBN 9789113064314

| Respons 6/2015 | Låst recension | 10 min läsning

Häggs bok är skriven med en pojkaktig förtjusning, präglad av hans fyndiga polemik. Avsnitten om D’Annunzios politiska bana är bäst. Hägg ser honom mer som en syndikalist än som fascist. Den som intresserar sig för författaren D’Annunzio blir däremot besviken. För Hägg tycks hans dekadens främst ha bestått i hans erotiska affärer och i boken förs inga resonemang om denna strömnings speciella stildrag och teman.

Relaterat

Allt du skulle vilja veta om Italien…

… men varit för svensk för att fråga. Göran Hägg hävdar att den svenska bilden av Italien är präglad av den gamla konflikten mellan protestantism och katolicism och att vi egentligen...


Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Utbildning
  Universitetet rör sig i skilda riktningar men står samtidigt kvar
  Universitetets idé – Sexton nyckeltexter Thomas Karlsohn (red.)
 2. Politik & samhälle
  Bildningsfrågor går på tvärs med den etablerade politiska skalan
  Varken bildning eller piano – Vantrivs borgerligheten i kulturen? Lars Anders Johansson (red.)
 3. Utbildning
  Tesdrivande om det svenska kunskapsfallet
  De svenska skolreformerna 1962–1985 och personerna bakom dem Inger Enkvist
 4. Konstarterna & medier
  Aktivistisk poesi som vill förändra världen
  Poesi som politik – Aktivistisk poetik hos Johannes Anyuru och Athena Farrokhzad Evelina Stenbeck