Ekonomi

Belysning av relationen mellan entreprenörskap och varumärle

Entreprenörskap och varumärken
Karin Winroth (red.)|Mats Larsson|Mikael Lönnborg

Gidlunds
317 sidor
ISBN 9789178448883

| Låst recension | 10 min läsning

Begreppen entreprenör och varumärke har blivit centrala men deras innebörd är svårfångad. Det är därför glädjande att den nu finns en antologi som från olika synpunkter fokuserar på skärningspunkten mellan entreprenörskap och varumärkesbyggande. Det finns ingen explicit teoretisk ambition men det står klart att detta gränssnitt är värt att utforska på ett systematiskt sätt.

I Ulf Peder Olrogs visa ”Konserverad gröt” från andra världskrigets ransoneringstider slår sig några personer samman och börjar producera och sälja konserverad gröt gjord på vassla och sågspån – en parallell till dåtidens kvalitetsmässigt undermåliga ersättningsprodukter som surrogatkaffe. Refrängen ”Allting går att sälja med mördande reklam – kom och köp konserverad gröt!” har sedan dess blivit ett ofta använt talesätt, som både understryker reklamens och marknadsföringens makt över våra sinnen och att entreprenörskapets natur av att fånga nya möjligheter har en tendens att röra sig i gränslandet av vad som vid en given tidpunkt betraktas som ”hederligt”.


Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark