Historia

Berättelse som gör den östtyska vardagen mer begriplig

Röd kärlek
Maxim Leo

Historiska media
285 sidor
ISBN 9789175451688

| Respons 6/2014 | Låst recension | 9 min läsning

Intresset för det forna DDR avtar inte i Tyskland och det är glädjande att en av de många skildringarna nu översatts till svenska. Maxim Leo berättar utifrån sin familj med historisk skärpa och högt underhållningsvärde om tre generationer som genomlevde DDR.

I år firar vi 25-årsjubiléet av murens fall, något som på kort tid ledde till DDR:s sammanbrott och återföreningen av de båda tyska staterna. Flera svenska läroböcker i historia har numera murens fall på omslaget, och när Armémuseum i Stockholm gör reklam i tunnelbanan för sin utställning Krig och fred illustreras även detta med den ikoniska bilden av festandet på muren vid Brandenburger Tor. Öppnandet av den tysk-tyska gränsen var en världshistorisk händelse som bara kan förstås i ljuset av det kalla kriget och den därmed sammanhängande existensen av två tyska stater. Just därför är det begripligt (och nödvändigt!) att intresset för det delade Tyskland knappast tycks avta varken i forskningslitteraturen eller i konsten: det prestigefyllda tyska bokpriset gick detta år (liksom 2008 och 2011) till en roman som utspelas i Östtyskland. Därutöver föreligger ett nästan oöverskådligt antal litterära och biografiska skildringar av livet på andra sidan järnridån, och det är glädjande att en av dem – Maxim Leos Röd kärlek. En östtysk familjehistoria – utkommit på svenska lagom till 25-årsjubiléet.


Charlotta Seiler Brylla

Charlotta Seiler Brylla är docent i tyska vid Stockholms universitet. Hon forskar om språk och politik med ett särskilt fokus på svensk-tyska relationer, Tredje riket och DDR. Under de senaste åren har hon också studerat språkbruket hos de gröna partierna i Tyskland och Sverige.​ Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Utbildning
  Problem i dagens skola har äldre rötter än postmodernismen
  Kunskapssynen och pedagogiken – Varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas Inger Enkvist, Magnus Henrekson, Martin Ingvar & Ingrid Wållgren (red.)
 2. Utbildning
  Tesdrivande om det svenska kunskapsfallet
  De svenska skolreformerna 1962–1985 och personerna bakom dem Inger Enkvist
 3. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson