Historia

Bibliotek inspirerades av USA

Böcker, Bibliotek, Bildning
Kerstin E. Wallin|Lena Lundgren|Mats Myrstener

Stockholmia
372 sidor
ISBN 9789170312816

| Låst recension | 3 min läsning

Fri tillgång till bokläsning ingår i de folkhems- och folkbildningsideal som präglar svensk identitet. I botten ligger förhoppningar om att motsättningar kan överbyggas genom frivillig bildning och självfostran. Ofta förknippas denna idealism med socialdemokratin och dess bakgrund i det tyska partiet. Men en viktig idékälla fanns också i USA och dess välutvecklade biblioteksväsende vid förra sekelskiftet. Förmedlare av de amerikanska tankarna var Valfrid Palmgren, energisk och välutbildad doktor i romanska språk och bibliotekarie vid Kungliga Biblioteket. 1907 fick Palmgren regeringens uppdrag att undersöka de nya biblioteken i USA. Resultatet blev en grundlig och engagerande reserapport, Bibliotek och folkuppfostran, som spreds i 3000 exemplar. 1909 tillsattes hon att som ensamutredare föreslå hur allmänna bibliotek skulle organiseras i Sverige. Beslutet om stöd till folkbiblioteken fattades 1912, i stort sett enligt hennes förslag.

Hon satt i Stockholms stadsfullmäktige för Allmänna valmansförbundet, högern. I debatterna om hur ett stadsbibliotek i Stockholm skulle organiseras kom hon i konflikt med vänstern. Hennes idéer om ett allmänt bibliotek stod i strid med de intressen som fanns att behålla verksamheten som uttryck för agitatoriska och ideologiska syften i arbetarbiblioteken och folkbildningsförbundens bibliotek. Striden sinkade inrättandet av Stockholms stadsbibliotek till 1928, när byggnaden vid Sveavägen stod klar. Då var de vänstersocialister som hade tänkt sig biblioteken som element i en proletär motoffentlighet uteslutna ur socialdemokratin.


Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 2. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 3. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark