Filosofi & psykologi

Bildning är inte lönebildning

Bildningens praktiker
Eva Mark (red.)

Makadam
183 sidor
ISBN 9789170611728

| Respons 2/2015 | Låst recension | 5 min läsning

Säger man ”jag pluggar” följer vanligen en av två frågor: ”Vad då för något?” eller ”Vad då till?” Frågorna föds ur två olika sätt att tänka och pekar i två olika riktningar. I det ena fallet betonas personlig utveckling och allmänbildning, i det andra karriär och anställningsbarhet. En trendförskjutning har under senare decennier gjort att frågan om bildning numera snarare handlar om lönebildning än om utbildning. För att möta och motverka denna trend har en grupp lärare och forskare vid Göteborgs universitet publicerat antologi Bildningens praktiker.

Boken är utformad som en plädering för bildning som en ständigt pågående process utan vare sig i förväg definierade mål eller utstakade riktningar. Bildning framställs här som en livslång praktik, snarare än som ett avgränsat objekt. Den bildningsprocess bokens författare talar om vilar på föreställningen om medborgerlig bildning. Genom en evigt pågående bildningsprocess gör vi oss själva till myndiga vuxna som självständigt och i samverkan med andra myndiga vuxna kan styra oss själva i demokratisk ordning. Bildningens praktik styr den demokratiska processens mål och medel, inte tvärtom.


Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark