Utbildning

Bildningsbegreppet måste vitaliseras

Bildningen på barrikaden – Ett manifest
Per Svensson & Thomas Steinfeld

Weyler
156 sidor
ISBN 9789176810774

| Respons 6/2017 | Låst recension | 10 min läsning

Många akademiker i dag förknippar bildningsbegreppet med tanketomma högtidstal. De lär inte bli omvända av denna bok. Per Svensson och Thomas Steinfeld inleder med ett offensivt anslag men väsentligen hämtar de sina argument från den tyska idealismen, som ser bildning som en emancipatorisk idé. De blundar för att frihetsbegreppet har utvecklats på ett sätt som gör att det inte längre är meningsfullt att tala om bildning i termer av ökat självbestämmande.

För ett par år sedan gjorde jag vad som skulle komma att bli en av de sista intervjuerna med Karin Johannisson. Mot slutet av vårt långa samtal rörde vi oss mot ett tema som brände till ordentligt – bildning. Hon visade sig nämligen vara en kategorisk kritiker. Hon menade att bildningsbegreppet bar på alltför många gammaldags associationer, dessutom var det både innehållslöst och obestämt. Begreppet ledde helt enkelt tankarna i fel riktning eftersom det associerade humaniora med oanvändbara överflödskunskaper i stället för att klar-göra hur vi som är verksamma på området kan bidra till att lösa konkreta samhällsproblem. Därför borde vi överge kraven på att kunna citera Platon, Aristoteles, Nietzsche och Schopenhauer för att i stället ägna oss åt aktuella spörsmål, menade hon. Annars hotades vår legitimitet.


Thomas Karlsohn

Thomas Karlsohn är docent och lektor i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet. Han intresserar sig främst för utbildningshistoria, mediehistoria och filosofihistoria (exempelvis hermeneutik och tysk idealism). Karlsohn har även forskat om bildnings- och kanonbegreppen. För Respons skriver han bland annat om bokutgivning kring universitetspolitik, bildning, estetik och teknik. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark