Konstarterna & medier

Blodiga äventyr i den grymma ofredens tid

Sturlunga I–III
Översättare: Sten Kindlundh Redaktörer: Gunnar D. Hansson, Kristinn Jóhannesson & Joakim Lilljegren

Anthropos
964 sidor
ISBN 9789185722457

| Respons 3/2022 | Låst recension | 16 min läsning

Det är en sann kulturgärning att hela Sturlungasagan nu föreligger i svensk översättning av den 2019 bortgångne Sten Kindlundh. Att det inte skett tidigare kan bero på att sagan inte är en särskilt väl sammanhållen text, till skillnad från de ofta välkomponerade islänningasagorna, utan består av en rad olika texter som avsevärt skiljer sig från varandra. Sturlungasagan berättar om 1100- och 1200-talet, en kaotisk tid i Islands historia, fylld av våld, svek och upplösning. De omfattande striderna och plundringarna innebar en stor belastning för samhället. Sturlungasagan har på senare tid väckt ökande intresse som källskrift för denna period.

Sturlunga – kortform för Sturlungasagan – är namnet på en samtidssaga som ger oss inblickar i 1100- och 1200-talets isländska historia. Det är ett omfattande verk, i denna översättning från Bokförlaget Anthropos på strax under 1 000 trycksidor. Texten behandlar en blodig och våldsam tid i östatens historia – en epok som för övrigt kallas just Sturlungatiden (Sturlungaöld) efter den mäktiga ätten Sturlungarna. Dessa orostider slutar när den isländska fristaten upplöses och Island åren 1262–64 läggs under den norska kronan, i samband med att några lokala stormän, uppbackade av den norske kungen, med våld men också viss övertalning, förmår Islands bönder att underställa sig kungen. 

Publ. i Respons 3/2022
I FOKUS | Friskolereformen 30 år
Relaterat
Analys/Reportage

Dags att isländska sagor blir hens gamman igen

De isländska sagorna har betecknats som Nordens mest originella bidrag till världslitteraturen och de kom att starkt färga den svenska historieskrivningen från 1600-talet och framåt. Men detta kulturarv tappade sin...


Lars-Erik Edlund

Lars-Erik Edlund är professor i nordiska språk vid Umeå universitet och har i sin forskning arbetat med ortnamn, dialekter, språkhistoria och nordiska texter. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark