Historia

Bokslut över historiskt inriktad folklivsforskning

Expeditioner i det förflutna
Karin Gustavsson

Nordiska Museets Förlag
238 sidor
ISBN 9789171085702

| Respons 6/2015 | Låst recension | 8 min läsning

Karin Gustavssons reflekterande närläsning av material från Nordiska museets arkivsamlingar har resulterat i en lyckad pedagogisk avhandling om hur fältarbete bedrevs i Sverige under tidigt 1900-tal.

Intresset för den svenska bondekulturen går långt tillbaka i tiden, men ett mer systematiskt utforskande började organiseras först på 1910-talet. Huvudintressenten i denna forskning var då Nordiska museet och det var vid museet som landets första professur i folklivsforskning inrättades 1918. Drivande kraft i forskningen var Sigurd Erixon, då amanuens och senare intendent vid museet och från 1934 innehavare av professuren. Erixon satte fokus på den folkliga bebyggelsen på landsbygden och skickade ut studenter att dokumentera gårdar och hus i samtliga landskap. Det är dessa expeditioner som behandlas i denna doktorsavhandling i etnologi, framlagd i Lund. Det originella med avhandlingen är att det inte är projektets vetenskapliga målsättningar och resultat som står i centrum utan just själva det praktiska fältarbetet. Hur gick detta till? Vilka genomförde det? Hur förvandlades intrycken och anteckningarna från fältet till vetenskapliga data? Gustavsson undersöker perioden från mitten av 1910-talet till början av 1930-talet. Det är ungefär den tid som Erixon verkade vid museet, innan han fick professuren. Härigenom blir det en ganska sammanhängande epok, även om man inte får någon riktigt stringent förklaring till avgränsningen i tid.

Relaterat

Matigt men tjatigt om kulinarisk turism

Kulinarisk turism är en växande bransch och det blir allt vanligare att resor bokas där intressant mat och dryck är målet. Forskarna Karin M. Ekström och Håkan Jönsson har intresserat...


Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark