Politik & samhälle

Brist på distans och reflektion präglar Schoris memoarer

Minnet och elden
Pierre Schori

Leopard
702 sidor
ISBN 9789173434461

| Respons 6/2014 | Låst recension | 12 min läsning

Pierre Schoris memoarer karaktäriseras av en tvärsäker och defensiv hållning. Trots att världen förändrats är revision och omtänkande av politiken inte nödvändigt. Det finns också märkliga tomrum i framställningen, till exempel när det gäller Sveriges dubbelspel med Västmakterna under det kalla kriget och Schoris relation till IB, som gör att författaren framstår som förutsägbar och gåtfull på samma gång.

Memoarförfattandets fundamentala fråga handlar om trovärdighet. Hur skall texten kunna spegla ett liv utan att förvrida det till fiktion? Att skriva en politisk memoar blir med denna utgångspunkt en dubbelt så svår övning: dels gäller det en trovärdig bild av en människa, dels handlar det om en klar bild av politiska situationer som är länge sen förbi. Memoarer utan distans blir ofta självrättfärdigande monument.


Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Utbildning
  Universitetet rör sig i skilda riktningar men står samtidigt kvar
  Universitetets idé – Sexton nyckeltexter Thomas Karlsohn (red.)
 2. Politik & samhälle
  Bildningsfrågor går på tvärs med den etablerade politiska skalan
  Varken bildning eller piano – Vantrivs borgerligheten i kulturen? Lars Anders Johansson (red.)
 3. Utbildning
  Tesdrivande om det svenska kunskapsfallet
  De svenska skolreformerna 1962–1985 och personerna bakom dem Inger Enkvist
 4. Konstarterna & medier
  Aktivistisk poesi som vill förändra världen
  Poesi som politik – Aktivistisk poetik hos Johannes Anyuru och Athena Farrokhzad Evelina Stenbeck