Filosofi & psykologi

Kompilat av konventionell visdom om Påven

Påven som kom ner på jorden
Kristina Kappelin

Brombergs
255 sidor
ISBN 9789173377911

| Respons 2/2017 | Låst recension | 10 min läsning

Kristina Kappelin är en driven journalist men saknar tillräckliga bakgrundskunskaper för att sätta in Franciskus i ett sammanhang och man får lätt intrycket av att hon inte har förstått de företeelser och förlopp som hon skriver om. Även när det gäller påvar behövs granskande journalistik, inte hagiografier.

Jag tror att det är Kjell Espmark som myntat uttrycket ”den andra enkelheten”. Om jag förstått det rätt menar han den enkelhet som präglar en text där författaren har öppnat sig för komplexiteten i ämnet, kämpat med varje spretighet som vägrar passa ihop med en förutfattad mening och kommit upp till ytan igen med en avklarnad förståelse som kan förmedlas med ett enkelt språk. Espmarks kriterium på denna enkelhet är, vill jag minnas, att en sådan text tål omläsning. Om det är något område som kräver denna ansträngning för att göras begriplig för en bred svensk allmänhet så är det den katolska kyrkan. Misstänksamheten mot ”papismen” (ordet är långtifrån utmönstrat ur svenska språket) har vårdats av en luthersk stat och statskyrka under århundraden. Fram till 1950-talet var det omöjligt för en katolik att få en statlig tjänst i Sverige. När riksdagen 1982 beslöt att efter 450 år återupprätta diplomatiska förbindelser med Heliga Stolen reste sig ett antal ledamöter och gick ut.


Ulla Gudmunsson

Ulla Gudmundson är skribent och diplomat och var Sveriges ambassadör vid den Heliga Stolen 2008–2013. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Utbildning
  Universitetet rör sig i skilda riktningar men står samtidigt kvar
  Universitetets idé – Sexton nyckeltexter Thomas Karlsohn (red.)
 2. Politik & samhälle
  Bildningsfrågor går på tvärs med den etablerade politiska skalan
  Varken bildning eller piano – Vantrivs borgerligheten i kulturen? Lars Anders Johansson (red.)
 3. Utbildning
  Tesdrivande om det svenska kunskapsfallet
  De svenska skolreformerna 1962–1985 och personerna bakom dem Inger Enkvist
 4. Konstarterna & medier
  Aktivistisk poesi som vill förändra världen
  Poesi som politik – Aktivistisk poetik hos Johannes Anyuru och Athena Farrokhzad Evelina Stenbeck