Filosofi & psykologi

Civilförsvarets planering var imponerande genomtänkt

Om kriget kommer
Lennart Rosander & Per Olgarsson

Röhsska museet
287 sidor
ISBN 9789186691790

| Respons 5/2014 | Låst recension | 6 min läsning

Denna bok är en av de mycket få som behandlar de civila delarna av det svenska totalförsvaret under kalla kriget. Det är visserligen Stockholm som avhandlas men framväxt och struktur var gemensam för hela riket. Tillsammans med fotografer har författarna skapat en i högsta grad läsvärd dokumentation.

Många av oss minns nog den lilla skriften Om kriget kommer som fram till början av 1970-talet delades ut till alla svenska hem. Den innehöll information om hur medborgarna skulle bete sig vid ett krigsutbrott. Den första versionen av skriften hade distribuerats redan under beredskapstiden och den mest spridda var antagligen 1961 års upplaga, men från mitten av 1970-talet återfanns samma information i telefonkatalogen. Den minns ni väl också, hoppas jag?


Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Utbildning
  Problem i dagens skola har äldre rötter än postmodernismen
  Kunskapssynen och pedagogiken – Varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas Inger Enkvist, Magnus Henrekson, Martin Ingvar & Ingrid Wållgren (red.)
 2. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 3. Utbildning
  Tesdrivande om det svenska kunskapsfallet
  De svenska skolreformerna 1962–1985 och personerna bakom dem Inger Enkvist