Ekonomi

Därför ökar löneskillnader i Sverige

Lönesänkarna
Erik Sandberg

Ordfront
346 sidor
ISBN 9789170377785

| Respons 2/2015 | Låst recension | 9 min läsning

Sedan 1980-talet ökar inkomstskillnaderna kraftigt i Sverige. I en välkomponerad bok byggd på intervjuer och forskning ger journalisten Erik Sandberg en bakgrund till denna utveckling. Men detta är inte en unik svensk företeelse och författarens tes att politiska beslut orsakat den växande klyftan är förenklad. Förändrad teknologi och en alltmer globaliserad ekonomi kan också förklara den sjunkande löneandelen i västvärlden.

Att inkomstskillnaderna i samhället ökat de senaste decennierna har vid det här laget knappast undgått någon, inte heller att denna utveckling varit speciellt kraftig i Sverige (även om många i sammanhanget tycks glömma att uppgången i Sverige skett från en historiskt låg nivå). Vad som ligger bakom de ökade inkomstskillnaderna finns det dock inga entydiga svar på.


Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Utbildning
  Universitetet rör sig i skilda riktningar men står samtidigt kvar
  Universitetets idé – Sexton nyckeltexter Thomas Karlsohn (red.)
 2. Politik & samhälle
  Bildningsfrågor går på tvärs med den etablerade politiska skalan
  Varken bildning eller piano – Vantrivs borgerligheten i kulturen? Lars Anders Johansson (red.)
 3. Utbildning
  Tesdrivande om det svenska kunskapsfallet
  De svenska skolreformerna 1962–1985 och personerna bakom dem Inger Enkvist
 4. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg