Ekonomi

Darwin och nationalekonomin

Den ekonomiska människans fall
Johan Frostegard

Karolinska institutet university press
240 sidor
ISBN 9789185565719

| Respons 2/2015 | Låst recension | 3 min läsning

Det är inte så att Johan Frostegårds ämne skulle vara oviktigt: hur nationalekonomin kan lära från naturvetenskaperna att bättre hantera frågor om hur vi människor beter oss. Att Frostegård, som är professor i medicin vid Karolinska instututet, bekymrar sig över ämnet liksom samhällsvetenskaperna i stort är också bara positivt. Mer av dialog mellan de ”två kulturerna”, som C. P. Snow kallade dem på 1950-talet, skulle vara av stort värde och gagna alla.

Utan tvivel är det också så att nationalekonomin skulle kunna lära mycket av evolutionär teori inom biologin och läran om det naturliga urvalet. Frostegård talar om ett ekonomiämne i kris och att de dominerande doktrinerna har svårt att förstå och förklara varför bubblor uppstår och ekonomin krisar. Den gängse så kallade neoklassiska teorin är alltför odynamisk och strävar alltid efter jämviktslösningar. Dess ständiga förespråkande av marknadslösningar har gett ämnet ett vanrykte. Genom att förutsätta att människor är rationella nyttomaximerare blir det svårt att förstå hur människor kan vara altruister och välja att samarbeta.


Lars Magnusson

Lars Magnusson är professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet och medlem i Kungl. Vetenskapsakademien. Han är mest känd för sin Sveriges ekonomiska historia (1996, senaste upplaga 2016) samt internationellt för sina verk om merkantilismens teori och praktik, senast The Political Economy of Mercantilism (2015). Han har även skrivit böcker och artiklar brett om svensk och internationell ekonomisk historia. En skildring av de senaste årens ekonomiska doktriner och ekonomisk publik finns också i A Brief History of Political Economy – Tales of Marx, Keynes and Hayek (2016). Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark