Historia

Demokrati inte en given utgång 1918

1918 – Året då Sverige blev Sverige
Per T. Ohlsson

Bonniers
302 sidor
ISBN 9789100156275

| Respons 1/2018 | Låst recension | 12 min läsning

År 1918 tog Sverige genom den allmänna rösträtten ett viktigt steg mot det välfärdssamhälle vi har i dag, hävdar Per T Ohlsson, som skriver in rösträttsstriden i en lång tradition av samförståndsanda. De dramatiska motsättningar som fanns skymtar dock fram ibland och utmanar den vedertagna berättelsen om Sverige. Konflikterna här liknade i mycket dem i övriga Europa.


Lina Sturfelt

Lina Sturfelt är fil. dr i historia och lektor i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 3. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark