Historia

Den analytiska filosofin i revolutionens tjänst

Vänsterdocenten
Torbjörn Tännsjö

Fri tanke
355 sidor
ISBN 9789187935657

| Respons 4/2017 | Låst recension | 13 min läsning

Minitema: Vänstern & förnuftet

 

Torbjörn Tännsjös självbiografi är skriven med gott självförtroende och är inget bidrag till en renegatlitteratur. Han och hans radikala generationskamrater hade i grunden rätt, slår Tännsjö fast. En mer självprövande hållning hade varit på sin plats, till exempel när det gäller skildringen av ett besök i Nordkorea 1981. Andra ställningstaganden hos Tännsjö har åldrats bättre. Han har aldrig försökt etablera en specifik marxistisk filosofi som motpol till ett borgerligt tänkande, utan vill med den analytiska filosofins hjälp argumentera för radikala vänsterståndpunkter och är i detta avseende arvtagare till ett liberalt upplysningstänkande.

RelateratI samma minitema: Vänstern och förnuftet

När vänstern övergav tron på utvecklingen och förnuftet

Minitema: Vänstern & förnuftet   Lennart Berntsons & Svante Nordins bok pendlar mellan att vara en forskningsinsats och en debattbok. Mycket av det som tas upp är känt sedan tidigare...


Henrik Lundberg

Henrik Lundberg är universitetslektor i sociologi vid Göteborgs universitet. Han forskar i ämnet kunskapssociologi. I Respons skriver han om sociologi, filosofi och religion, samt alla möjliga kombinationer däremellan. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 4. Utbildning
  Problem i dagens skola har äldre rötter än postmodernismen
  Kunskapssynen och pedagogiken – Varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas Inger Enkvist, Magnus Henrekson, Martin Ingvar & Ingrid Wållgren (red.)
 5. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark