Filosofi & psykologi

Den kvinnliga psykopaten förblir en stereotyp

Kvinnliga psykopater – Mästare i manipulation på arbetsplatsen
Lisbet Duvringe & Mike Florette

Ekerlids förlag
308 sidor
ISBN 9789188193308

| Respons 6/2016 | Låst recension | 10 min läsning

Psykopati upphör aldrig att fascinera. Den senaste i raden av böcker i ämnet är Lisbet Duvringes och Mike Florettes Kvinnliga psykopater, där de föresätter sig att utreda hur denna mytomspunna störning visar sig hos kvinnor. Det är ett lovvärt syfte att belysa könsskillnader i diagnoser, men tyvärr faller författarna in i förutfattade meningar och olyckliga könsstereotyper. De hade ytterligare kunnat understryka att forskningen på kvinnliga psykopater är mycket begränsad.

Det är någonting med personlighetsstörningar som väcker starkt intresse. Populärkulturen är full av rollfigurer som tycks lida av dem, även om det ofta är oklart exakt vilket tillstånd det rör sig om. Glenn Closes kaninkokerska i Farlig förbindelse har fått illustrera ömsom borderline, ömsom psykopati. Michael Douglas Gordon Gekko i Wall Street är kanske psykopat – eller narcissist? Ofta blir dessa karaktärer också projektionsytor för aktuella fenomen i samtiden, en hänsynslös och girig finansbransch, till exempel.


Kajsa Asplund

Kajsa Asplund är psykolog och doktorand i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Politik & samhälle
  Bildningsfrågor går på tvärs med den etablerade politiska skalan
  Varken bildning eller piano – Vantrivs borgerligheten i kulturen? Lars Anders Johansson (red.)
 2. Utbildning
  Tesdrivande om det svenska kunskapsfallet
  De svenska skolreformerna 1962–1985 och personerna bakom dem Inger Enkvist
 3. Utbildning
  Universitetet rör sig i skilda riktningar men står samtidigt kvar
  Universitetets idé – Sexton nyckeltexter Thomas Karlsohn (red.)
 4. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg