Filosofi & psykologi

Det finns en filosof för alla hos Diogenes

Berömda filosofers liv och läror
Diogenes Laertios

Atlantis
651 sidor
ISBN 9789173538138

| Respons 4/2016 | Låst recension | 13 min läsning

Att Diogenes Laertios skrift nu för första gången finns komplett i svensk översättning är en betydande kulturgärning. Hans text har visserligen utsatts för hård sentida kritik när det gäller den bild av antikens filosofer som han ger och hans förmåga att bedöma filosofiska problem har ifrågasatts. Ändå har hans utläggningar om etiska frågor och praktiska levnadsråd knappast förlorat i aktualitet. Diogenes räds inte de stora frågorna och tvingar oss att stanna upp och tänka. Det är därför en bok som man bör göra till sin livskamrat.

Vår kunskap om den antika grekiska epoken är i vissa avseenden mycket detaljerad men ofta osäker och approximativ. De vittnesmål – i form av texter, vasmålningar, byggnader och konstföremål – som vi har bevarade i dag representerar bara en mycket liten del av den totala grekiska kulturproduktionen. När vi försöker fylla luckorna trevar vi oss fram bland de ”skärvor och viskningar” som Ekelöf talade om och som tillfälligheternas spel har lämnat oss. Å andra sidan finns bland de texter som har bevarats många som kommit att forma den västerländska kulturen. Homeros epos, Sapfos diktning, Aristofanes och tragödernas dramer samt Platons och Aristoteles filosofiska texter är exempelvis i allra högsta grad levande litteratur än i dag. Ett arbete av stort värde, men som inte tillerkänts samma status som dessa verk, är Diogenes Laertios Berömda filosofers liv och läror.


Hans-Roland Johnsson

Hans-Roland Johnsson är fil. dr i franska och har undervisat i grekiska på Södertörns högskola. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark