Politik & samhälle

Diagnos men ingen vision

Marknadens tyranni – Och hur vi kan rädda demokratin
Björn Elmbrant

Leopard
306 sidor
ISBN 9789173437820

| Respons 5/2019 | Låst recension | 4 min läsning

De växande inkomstklyftorna i världen har sin grund i de avregleringar och privatiseringar som föreskrivits av den nyliberala ideologin, hävdar Björn Elmbrant, och orsaken till dessa idéers genomslag är ekonomernas makt. Men för att återta initiativet i dag krävs en vision, en alternativ ekonomisk teori, och någon sådan erbjuder Elmbrant inte.

Det är en imponerande bok Björn Elmbrant har skrivit. I rasande tempo plöjer han igenom beslutsordningen bakom många av de marknadsliberala reformer som genomförts sedan början av 80-talet. Elmbrant problematiserar inte, utgångspunkten är given och finns utvecklad i tidigare böcker som Hyperkapitalismen (2000) och Dansen kring guldkalven (2005). De växande inkomstklyftorna både i Sverige och i omvärlden har sin grund i de avregleringar och privatiseringar som föreskrivits av den nyliberala ideologin.

Publ. i Respons 5/2019
TEMA | Det ojämlika Sverige

Jonas Ljungberg

Jonas Ljungberg är professor i ekonomisk historia vid Lunds universitet. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 2. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 3. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark