Politik & samhälle

Digitaliseringen har gett upphov till en ny generation av snilleindustrier

Den svenska enhörningen – Storyn om Spotify
Rasmus Fleischer & Pelle Snickars

Mondial
188 sidor
ISBN 9789188671257

| Respons 3/2018 | Låst recension | 11 min läsning

De klassiska svenska snilleindustrierna under 1900-talets början byggde på en förmåga att dra nytta av den egna kompetensen och omvärldens marknader. Nu har vi genom de möjligheter som digitaliseringen skapat fått en ny generation snilleindustrier, bland vilka musikströmningsföretaget Spotify tillhör de mest kända. Rasmus Fleischer och Pelle Snickars erbjuder i sin studie en i huvudsak välvillig och inkännande, men inte okritisk bild av hur företaget har utvecklats. Spotify betonar sitt svenska ursprung, men är i dag mer svenskt till namnet än gagnet. En viktig fråga är om något ytterligare kan komma ut ur detta slags företag för Sveriges del. 

Publ. i Respons 3/2018
TEMA | 1968 myter och verklighet

Mats Benner

Mats Benner är professor i forskningspolitik vid Lunds universitet. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark
 5. Utbildning
  Problem i dagens skola har äldre rötter än postmodernismen
  Kunskapssynen och pedagogiken – Varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas Inger Enkvist, Magnus Henrekson, Martin Ingvar & Ingrid Wållgren (red.)