Historia

Dödsfiendernas plötsliga omfamning

Djävulens allians – Hitlers pakt med Stalin 1939–1941
Roger Moorhouse

Historiska media
424 sidor
ISBN 9789175452937

| Respons 6/2015 | Låst recension | 6 min läsning

Moorhouse är en god berättare och har ingående studerat litteratur och källor men hans studie befinner sig i ett gränsland mellan underhållning och vetenskaplig framställning. Den får sitt värde genom den ingående granskningen av vad som skedde i de områden som genom tilläggsprotokollet tillfördes Sovjetunionen.

Den så kallade Molotov-Ribbentroppakten den 23 augusti 1939 har beskrivits som den största diplomatiska händelsen under 1900-talet. Två dödsfiender stod i en plötslig omfamning. Någon egentlig förhandling kan man knappast tala om. Tyskland köpte helt enkelt Sovjetunionens neutralitet inför det kommande kriget med stora eftergifter i östra Europa. Till non-aggressionspakten knöts ett hemligt tilläggsprotokoll, där östra Europa delades upp i intressesfärer. På sovjetiskt håll förnekades länge detta tilläggsavtal, men en sovjetisk undersökningskommission bekräftade 1989 protokollet.

Relaterat
Utblick

Nazismen både förankrad i västlig tradition och ett brott mot den

Hur mycket av den västerländska traditionen måste vi förkasta om vi vill undvika att något liknande nazismen upprepas? Mycket mer än vad man i allmänhet medger, hävdar Jean-Louis Vullierme i...


Alf W. Johansson

Alf W. Johansson är professor emeritus i historia vid Södertörns högskola och en av grundarna av Respons.

Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark