Historia

Dödsfiendernas plötsliga omfamning

Djävulens allians – Hitlers pakt med Stalin 1939–1941
Roger Moorhouse

Historiska media
424 sidor
ISBN 9789175452937

| Respons 6/2015 | Låst recension | 6 min läsning

Moorhouse är en god berättare och har ingående studerat litteratur och källor men hans studie befinner sig i ett gränsland mellan underhållning och vetenskaplig framställning. Den får sitt värde genom den ingående granskningen av vad som skedde i de områden som genom tilläggsprotokollet tillfördes Sovjetunionen.

Den så kallade Molotov-Ribbentroppakten den 23 augusti 1939 har beskrivits som den största diplomatiska händelsen under 1900-talet. Två dödsfiender stod i en plötslig omfamning. Någon egentlig förhandling kan man knappast tala om. Tyskland köpte helt enkelt Sovjetunionens neutralitet inför det kommande kriget med stora eftergifter i östra Europa. Till non-aggressionspakten knöts ett hemligt tilläggsprotokoll, där östra Europa delades upp i intressesfärer. På sovjetiskt håll förnekades länge detta tilläggsavtal, men en sovjetisk undersökningskommission bekräftade 1989 protokollet.

Relaterat
Utblick

Nazismen både förankrad i västlig tradition och ett brott mot den

Hur mycket av den västerländska traditionen måste vi förkasta om vi vill undvika att något liknande nazismen upprepas? Mycket mer än vad man i allmänhet medger, hävdar Jean-Louis Vullierme i...


Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Politik & samhälle
  Bildningsfrågor går på tvärs med den etablerade politiska skalan
  Varken bildning eller piano – Vantrivs borgerligheten i kulturen? Lars Anders Johansson (red.)
 2. Utbildning
  Tesdrivande om det svenska kunskapsfallet
  De svenska skolreformerna 1962–1985 och personerna bakom dem Inger Enkvist
 3. Utbildning
  Universitetet rör sig i skilda riktningar men står samtidigt kvar
  Universitetets idé – Sexton nyckeltexter Thomas Karlsohn (red.)
 4. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg