Historia

Dödsfiendernas plötsliga omfamning

Djävulens allians – Hitlers pakt med Stalin 1939–1941
Roger Moorhouse

Historiska media
424 sidor
ISBN 9789175452937

| Respons 6/2015 | Låst recension | 6 min läsning

Moorhouse är en god berättare och har ingående studerat litteratur och källor men hans studie befinner sig i ett gränsland mellan underhållning och vetenskaplig framställning. Den får sitt värde genom den ingående granskningen av vad som skedde i de områden som genom tilläggsprotokollet tillfördes Sovjetunionen.

Den så kallade Molotov-Ribbentroppakten den 23 augusti 1939 har beskrivits som den största diplomatiska händelsen under 1900-talet. Två dödsfiender stod i en plötslig omfamning. Någon egentlig förhandling kan man knappast tala om. Tyskland köpte helt enkelt Sovjetunionens neutralitet inför det kommande kriget med stora eftergifter i östra Europa. Till non-aggressionspakten knöts ett hemligt tilläggsprotokoll, där östra Europa delades upp i intressesfärer. På sovjetiskt håll förnekades länge detta tilläggsavtal, men en sovjetisk undersökningskommission bekräftade 1989 protokollet.

Relaterat
Utblick

Nazismen både förankrad i västlig tradition och ett brott mot den

Hur mycket av den västerländska traditionen måste vi förkasta om vi vill undvika att något liknande nazismen upprepas? Mycket mer än vad man i allmänhet medger, hävdar Jean-Louis Vullierme i...


Alf W. Johansson

Alf W. Johansson är professor emeritus i historia vid Södertörns högskola och en av grundarna av Respons.

Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark
 5. Utbildning
  Problem i dagens skola har äldre rötter än postmodernismen
  Kunskapssynen och pedagogiken – Varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas Inger Enkvist, Magnus Henrekson, Martin Ingvar & Ingrid Wållgren (red.)