Föregående

nummer

Fredag 20 oktober 2017

2/2015

Tema: Energi och politik. Diskussionen om klimathotet har tagit semester…
Politik & samhälle
Emile Zola & övers. Ann-Marie Asheden
Jag anklagar...!
Brev till republikens president
33 sidor | 33 s | Isbn 9789198203028
Recensent: Johannes Heuman
Dreyfusaffären i fickformat

”Jag har bara en drivkraft, och det är begäret efter ljus.” Orden kommer från den franske författaren Émile Zola, nedpräntade i den berömda artikeln ”Jag anklagar...!”. Detta öppna brev till presidenten Félix Faure publicerades i radikala L’Aurore år 1898 och lade grunden till en opinionssvängning i Dreyfusaffären. Fyra år tidigare hade kaptenen Alfred Dreyfus oskyldigt anklagats, och sedermera dömts, för att ha sålt försvarshemligheter till Tyskland.

Zolas öppna brev ges nu på nytt ut av det nystartade förlaget 33 sidor som koncentrerar sig på skrifter i kortformat. Idén är utmärkt. I stället för att fingra på mobiltelefonen i väntan på bussen kan vi bläddra i denna lika behändiga skrift och få inblick i en av Europas mest omskakande rättsskandaler – inte förrän 1906 fick Dreyfus full upprättelse. Den långdragna affären blottlade en stark antisemitisk opinion.

Det är emellertid inte här som textens aktualitet i första hand ligger i dag – vilket förlaget av förståeliga skäl trycker hårt på i de introducerande texterna. Antisemitism nämns bara i förbifarten i det öppna brevet. Zolas kraftfulla anklagelse handlar huvudsakligen om själva justitiemordet. Den utgör ett kompromisslöst försvar för sanningssökandet i en tid då detta fortfarande betraktades som den högsta dygd. Det gör brevet inte mindre angeläget.

Johannes Heuman är fil. dr i historia och gästredaktör på Respons.

– Publ. i Respons 2/2015

FÖLJANDE

nummer

DET ÄR DUMT ATT VETA FÖR LITE

I Respons behandlas all viktig facklitteratur på svenska inom humaniora och samhällsvetenskap av recensenter med specialkunskaper i ämnet. I en tid då den fördjupande diskussionen av facklitteraturen tappar mark i offentligheten vill Respons visa hur viktig recensionen är för kunskapsspridningen, kulturen och den allmänna opinionen. Chefredaktör för Respons är Kay Glans.

”Respons behövs” Kaj Schueler, SvD
”… den utmärkta tidskriften Respons” Björn Wiman, DN Kultur
”Recensionerna överträffar vida de som vanligtvis går att läsa i dagstidningarna.” Aftonbladet