Politik & samhälle

Dreyfusaffären i fickformat

Jag anklagar...!
Emile Zola|övers. Ann-Marie Asheden

33 sidor
33 sidor
ISBN 9789198203028

| Respons 2/2015 | 1 min läsning

”Jag har bara en drivkraft, och det är begäret efter ljus.” Orden kommer från den franske författaren Émile Zola, nedpräntade i den berömda artikeln ”Jag anklagar…!”. Detta öppna brev till presidenten Félix Faure publicerades i radikala L’Aurore år 1898 och lade grunden till en opinionssvängning i Dreyfusaffären. Fyra år tidigare hade kaptenen Alfred Dreyfus oskyldigt anklagats, och sedermera dömts, för att ha sålt försvarshemligheter till Tyskland.

Zolas öppna brev ges nu på nytt ut av det nystartade förlaget 33 sidor som koncentrerar sig på skrifter i kortformat. Idén är utmärkt. I stället för att fingra på mobiltelefonen i väntan på bussen kan vi bläddra i denna lika behändiga skrift och få inblick i en av Europas mest omskakande rättsskandaler – inte förrän 1906 fick Dreyfus full upprättelse. Den långdragna affären blottlade en stark antisemitisk opinion.

Det är emellertid inte här som textens aktualitet i första hand ligger i dag – vilket förlaget av förståeliga skäl trycker hårt på i de introducerande texterna. Antisemitism nämns bara i förbifarten i det öppna brevet. Zolas kraftfulla anklagelse handlar huvudsakligen om själva justitiemordet. Den utgör ett kompromisslöst försvar för sanningssökandet i en tid då detta fortfarande betraktades som den högsta dygd. Det gör brevet inte mindre angeläget.

Johannes Heuman är fil. dr i historia och gästredaktör på Respons.


Johannes Heuman

Johannes Heuman är historiker och redaktör på Respons. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark
 5. Utbildning
  Problem i dagens skola har äldre rötter än postmodernismen
  Kunskapssynen och pedagogiken – Varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas Inger Enkvist, Magnus Henrekson, Martin Ingvar & Ingrid Wållgren (red.)