Filosofi & psykologi

Drömmen om att förstå det omedvetna

Sekelskiftet 1900 – August Strindberg och Sigmund Freud
Per Magnus Johansson

Daidalos
301 sidor
ISBN 9789171736093

| Respons 1/2021 | Låst recension | 8 min läsning

Att föra samman Strindberg och Freud, som psykoanalytikern och idé- och lärdomshistorikern Per Magnus Johansson gör i sin nya bok, ligger nära till hands. De behandlade delvis samma teman fastän ur olika perspektiv och med olika syften. Magnusson vet vad han talar om och det är en nöjsam läsning, men man kan som läsare känna en viss besvikelse över att han inte delar med sig mer av vad han utvinner ur jämförelserna. 

Alltsedan dess begynnelse har psykoanalysen varit omdiskuterad både som teori och som behandlingsmetod. Teorin har kritiserats för att vara ovetenskaplig och behandlingsmetoderna för att inte vara evidensbaserade. Diskussioner har också förts angående vilken typ av vetenskap teorin gör anspråk på att vara – präglad av ett naturvetenskapligt eller mer humanistiskt ideal. I takt med att naturvetenskapliga betraktelsesätt fått allt större dominans inom psykiatri och psykologi har psykoanalysen fått maka på sig för andra synsätt, vilket emellertid inte inneburit att teorins lyskraft har försvunnit från andra områden. Inom humanistisk forskning har den fortsatt att inspirera genom tänkare som Jacques Lacan, Julia Kristeva och flera andra. 

Relaterat

Den illusoriska jakten på vårt lyckliga urprung

Lasse Bergs Kalahariböcker har till stor del blivit populära på grund av hans tes om människans inneboende godhet som han vill påvisa genom att leta upp vårt ursprung i Kalahari....


Inga Sanner

Inga Sanner är professor emerita i idéhistoria vid Stockholms universitet. Sanner har i sin forskning behandlat frågor rörande sekularisering i Sverige under de senaste århundradena och framväxten av en så kallad profan religiositet. Hon skriver om idéhistoriska ämnen ur ett brett perspektiv med särskild inriktning på människosyn. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark