Politik & samhälle

Drömmen om ett stabilt och tryggt förflutet

Retrotopia
Zygmunt Bauman

Daidalos
248 sidor
ISBN 9789171735263

| Respons 1/2019 | Låst recension | 9 min läsning

Med boken Retrotopia markerade Zygmunt Bauman slutet på en rik gärning som offentlig intellektuell, med särskild blick för den instabila relationen mellan ekonomi och sociala förhållanden. Bauman sällar sig till dem som ser samtidsutvecklingen som bakåtsträvande. Människor tenderar att välja tryggheten även om den medför samhällelig splittring.

Hur ska vår samtid karakteriseras? Under de senaste decennierna har komplexitet och oöverskådlighet varit grundteman i försöken att fånga in den flyktiga tidsandan. De stora berättelserna har brutit samman, sägs det, och de djupgående ideologiska konfliktytorna har ersatts av ett fragmenterat spel av motsatser och ironier. Andra centrala teman i litteraturen har handlat om marknadens segertåg, där prissättningen på ett fundamentalt sätt formar synen på värden, fördelning och medborgarskap. Allt som är fast förflyktigas och klassiska samhällsvetenskapliga begrepp som nation, klass, organisation och stat har tömts på innehåll. I stället är det de ständiga omgrupperingarna som formar samhället, med individuell identitet som vridpunkt, oljat av finansernas tillgänglighet och rörlighet.

Publ. i Respons 1/2019
I FOKUS | Genredigering
Relaterat
I Fokus

När alla är estradörer, vem ska då vara publik?

Facebook må ha skapats för att underlätta kommunikation mellan människor men för många handlar det om att visa upp en idealbild av sig själv. Att vi i dag allt oftare...


Mats Benner

Mats Benner är professor i forskningspolitik vid Lunds universitet. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark