Politik & samhälle

Drömmen om revansch för historisk förnedring

Den kinesiska drömmen
Börje Ljunggren

Hjalmarson & Högberg
699 sidor
ISBN 9789172241794

| Respons 5/2015 | Låst recension | 9 min läsning

Det råder ingen tvekan om att Börje Ljunggren är kvalificerad att skriva om Kina och hans bok är utförlig, men ändå lättläst. Han använder sig både av statistik och egna erfarenheter för att fånga Kina i dag och i framtiden och ger en rättvis och klok bild av landet. Som läsare skulle man dock vilja komma vanliga människor litet närmare.

Vi lever i en tid av kinesisk renässans och förnyelse. Stora saker håller på att hända i Kina och många är de västerländska observatörer som vill berätta historien. Böckerna om den kinesiska drakens mirakulösa återuppståndelse bildar i dag en egen, och oftast starkt repetitiv, genre. Börje Ljunggrens Den kinesiska drömmen – Utmaningar för Kina och världen är ett av de senaste tillskotten. På 700 sidor erbjuder han sina läsare en genomgång av en rad redan välkända ämnen: mänskliga rättigheter, civilsamhällets roll, klimatförändring, den globala maktförskjutningen och inte minst tillväxten hos en på samma gång resurskrävande och människokvävande ekonomi. Men man ska inte vara alltför cynisk. Boken är lättläst men också utförlig, övergripande men också personligt hållen och Ljunggren använder sig både av statistik och sina egna erfarenheter för att berätta om dagens Kina och framtidens. Det behövs sådana här böcker.


Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark