Historia

Dubbelt perspektiv på 1600-talets storkrig

Ett stort lidande har kommit över oss
Dick Harrison

Ordfront
647 sidor
ISBN 9789170377945

| Respons 2/2015 | Låst recension | 9 min läsning

Harrison vill i sin bok om trettioåriga kriget både visa hur konflikterna uppkom och hängde samman och hur enskilda människor drabbades. De många vittnesmålen ger färg och djup åt skildringen, men skymmer ibland de större perspektiven. Diskussionen om hur krig faktiskt fördes hade också kunnat fördjupas.

Den ytterst produktive Dick Harrison har nu kastat sig över det trettioåriga kriget och resultatet har blivit en massiv tegelsten i vilken författaren försöker bena upp och belysa den härva av konflikter och underkonflikter som brukar kallas det trettioåriga kriget. Harrison har ett uttalat dubbelperspektiv, både ett fågel- och ett grodperspektiv. Uppifrån försöker han förklara hur olika konflikter uppkom, gled in i varandra, tycktes försvinna, för att återkomma och skapa nya våldsutbrott. Nedifrån låter han en rad enskilda människor, vanliga bönder, soldater, borgare och prelater komma till tals via brev, dagböcker och domstolsprotokoll. Resultatet blir en brutal skildring av en fruktansvärd tid. Det är bra och konsekvent genomfört. Däremot måste man konstatera att förlagsreklamens ord om att detta aldrig tidigare gjorts på svenska är betydligt överdrivna.


Lars Ericson Wolke

Lars Ericson Wolke är professor i historia vid Försvarshögskolan. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Utbildning
  Universitetet rör sig i skilda riktningar men står samtidigt kvar
  Universitetets idé – Sexton nyckeltexter Thomas Karlsohn (red.)
 2. Politik & samhälle
  Bildningsfrågor går på tvärs med den etablerade politiska skalan
  Varken bildning eller piano – Vantrivs borgerligheten i kulturen? Lars Anders Johansson (red.)
 3. Utbildning
  Tesdrivande om det svenska kunskapsfallet
  De svenska skolreformerna 1962–1985 och personerna bakom dem Inger Enkvist
 4. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg