Historia

Dubbelt perspektiv på 1600-talets storkrig

Ett stort lidande har kommit över oss
Dick Harrison

Ordfront
647 sidor
ISBN 9789170377945

| Respons 2/2015 | Låst recension | 9 min läsning

Harrison vill i sin bok om trettioåriga kriget både visa hur konflikterna uppkom och hängde samman och hur enskilda människor drabbades. De många vittnesmålen ger färg och djup åt skildringen, men skymmer ibland de större perspektiven. Diskussionen om hur krig faktiskt fördes hade också kunnat fördjupas.

Den ytterst produktive Dick Harrison har nu kastat sig över det trettioåriga kriget och resultatet har blivit en massiv tegelsten i vilken författaren försöker bena upp och belysa den härva av konflikter och underkonflikter som brukar kallas det trettioåriga kriget. Harrison har ett uttalat dubbelperspektiv, både ett fågel- och ett grodperspektiv. Uppifrån försöker han förklara hur olika konflikter uppkom, gled in i varandra, tycktes försvinna, för att återkomma och skapa nya våldsutbrott. Nedifrån låter han en rad enskilda människor, vanliga bönder, soldater, borgare och prelater komma till tals via brev, dagböcker och domstolsprotokoll. Resultatet blir en brutal skildring av en fruktansvärd tid. Det är bra och konsekvent genomfört. Däremot måste man konstatera att förlagsreklamens ord om att detta aldrig tidigare gjorts på svenska är betydligt överdrivna.


Lars Ericson Wolke

Lars Ericson Wolke är professor i historia vid Försvarshögskolan. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark