Konstarterna & medier

En av Sveriges främsta modernistiska konstnärer

Kvinna i avantgardet – Sigrid Hjertén. Liv och verk
Görel Cavalli-Björkman

Bonniers
332 sidor
ISBN 9789100171056

| Respons 5/2017 | Låst recension | 10 min läsning

Görel Cavalli-Björkman har i sin rikt illusterade bok föresatt sig att berätta Sigrid Hjerténs historia med utgångspunkt från hennes egna ord och att följa hennes måleri från skiss till färdigt verk. Dessa båda målsättningar ger också boken dess främsta styrkor. Men den hade vunnit på om Hjerténs välformulerade tankar i större utsträckning hade kommenterats och kontextualiserats av författaren. Cavalli-Björkmans ointresse för genusperspektivet är också problematiskt. Men den som vill ta sig an de många obesvarade frågorna kring Hjerténs konstnärsskap har nu en omfattande grund att stå på.

”Det finns inget famlande. Intet sökande, inga snedsprång och framför allt inga missar. Med osviklig säkerhet följer hon sin linje. Hon är ju först och sist kolorist och en ganska ovanlig sådan. Djärvheten kan tyckas inte känna några gränser, men den är parad med en säker instinkt, som alltid synes föra rätt till målet. Den koloristiska upplösningen leder förvisso till formernas upplösning i ganska hög grad, men den konstnärliga balansen tappas aldrig. Hon representerar till skillnad från maken en fördjupad konstnärlig syn och hon har sin givna plats bland de intressantaste och fullviktigaste målarna inom denna generation.”


Andrea Kollnitz

Andrea Kollnitz är docent i konstvetenskap och lektor vid Institutionen för mediestudier, Stockholms universitet. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Utbildning
  Tesdrivande om det svenska kunskapsfallet
  De svenska skolreformerna 1962–1985 och personerna bakom dem Inger Enkvist
 2. Politik & samhälle
  Bildningsfrågor går på tvärs med den etablerade politiska skalan
  Varken bildning eller piano – Vantrivs borgerligheten i kulturen? Lars Anders Johansson (red.)
 3. Konstarterna & medier
  Aktivistisk poesi som vill förändra världen
  Poesi som politik – Aktivistisk poetik hos Johannes Anyuru och Athena Farrokhzad Evelina Stenbeck