Filosofi & psykologi

En debatt som speglar våra dagars frågor

Positivismstrider
Carl-Göran Heidegren

Daidalos
203 sidor
ISBN 9789171734976

| Respons 5/2017 | Låst recension | 5 min läsning

Carl-Göran Heidegrens skrift belyser kritiken mot positivismen som vetenskapligt ideal under 1950- och 60-talet. Frågan om vetenskaperna bättre än andra kan garantera säker kunskap och om det finns positioner som inte är partiska har inte förlorat sin relevans, även om vi inte längre använder begreppet positivism.

I en tid när falska nyheter sprids via sociala medier med global räckvidd har fakta blivit ett centralt politiskt begrepp. Inte minst journalistiken har betonat vikten av kontrollerade och säkra uppgifter som ett sätt att legitimera sin egen roll och ställning. Samtidigt minns vi hur just fakta, sanning och säkerhet stått under debatt. Ännu i dag hörs till exempel ekon av den vetenskapskritik som för några årtionden sedan ifrågasatte och problematiserade de discipliner, system och maktcentra som gjorde anspråk på att äga sanningen.


Torbjörn Gustafsson Chorell

Torbjörn Gustafsson Chorell är universitetslektor i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Utbildning
  Tesdrivande om det svenska kunskapsfallet
  De svenska skolreformerna 1962–1985 och personerna bakom dem Inger Enkvist
 2. Politik & samhälle
  Bildningsfrågor går på tvärs med den etablerade politiska skalan
  Varken bildning eller piano – Vantrivs borgerligheten i kulturen? Lars Anders Johansson (red.)
 3. Konstarterna & medier
  Aktivistisk poesi som vill förändra världen
  Poesi som politik – Aktivistisk poetik hos Johannes Anyuru och Athena Farrokhzad Evelina Stenbeck