Filosofi & psykologi

En debatt som speglar våra dagars frågor

Positivismstrider
Carl-Göran Heidegren

Daidalos
203 sidor
ISBN 9789171734976

| Respons 5/2017 | Låst recension | 5 min läsning

Carl-Göran Heidegrens skrift belyser kritiken mot positivismen som vetenskapligt ideal under 1950- och 60-talet. Frågan om vetenskaperna bättre än andra kan garantera säker kunskap och om det finns positioner som inte är partiska har inte förlorat sin relevans, även om vi inte längre använder begreppet positivism.

I en tid när falska nyheter sprids via sociala medier med global räckvidd har fakta blivit ett centralt politiskt begrepp. Inte minst journalistiken har betonat vikten av kontrollerade och säkra uppgifter som ett sätt att legitimera sin egen roll och ställning. Samtidigt minns vi hur just fakta, sanning och säkerhet stått under debatt. Ännu i dag hörs till exempel ekon av den vetenskapskritik som för några årtionden sedan ifrågasatte och problematiserade de discipliner, system och maktcentra som gjorde anspråk på att äga sanningen.


Torbjörn Gustafsson Chorell

Torbjörn Gustafsson Chorell är universitetslektor i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark