Konstarterna & medier

En epok som speglade sig i myten om Narkissos

The Narcissus Theme from ”Fin de Siècle” to Psychoanalysis – Crisis of the Modern Self
Niclas Johansson

Peter Lang
470 sidor
ISBN 9783631665898

| Respons 5/2017 | Låst recension | 9 min läsning

För författare och konstnärer vid förra sekelskiftet var Narkissos en central symbol. I sin avhandling undersöker Niclas Johansson hur de tolkade temat och vilken betydelse det fick för deras estetik. Han menar att motivets centrala ställning berodde på en kris för det moderna självet. Hans kartläggning ger oss även verktyg för att tänka vår egen tid på nytt.

För en tid sedan satte en fyndig rubriksättare på en av morgontidningarna rubriken ”Jag är inte narcissist men…” över en text som behandlade den livsstil som vi ofta ser komma till uttryck i de sociala medierna. Artikelförfattaren avläste med den utgångspunkten en existentiell hållning hos samtidsmänniskan. Det egna värdet mäts och speglas i antalet gilla-markeringar som ens upplagda selfies genererar. Kanske lever vi i en tid när betydelsesammanhang och gemensamma strävanden ersatts med ytans och bildens förförelse, en värld upptagen av skönhet, men en skönhet som inte längre antas ha en relation till det sanna.


Jakob Staberg

Jakob Staberg är psykoanalytiker (International Psychoanalytical Association), docent i litteraturvetenskap och lektor i estetik vid Södertörns högskola. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark