Filosofi & psykologi

En labyrint av frågor utan svar

Övervakad – Människor, maskiner & Gud
Susanne Wigorts Yngvesson

Timbro
259 sidor
ISBN 9789177031000

| Respons 1/2019 | Låst recension | 9 min läsning

Boken innehåller intressanta tankar om spänningsfältet mellan individens frihet och säkerhet som aktualiseras av övervakning. Men avsaknaden av en tydlig struktur gör att författarens lärorika utläggningar om denna viktiga samhällsfråga inte sällan blir svepande och osammanhängande.

Den politiska debattens förskjutning mot frågor som rör invandring och integration har under senare år lett till att flera för samtiden och framtiden centrala frågor har hamnat i skymundan. En av dessa frågor är det moderna övervakningssamhället som vi genom Edward Snowden och NSA-skandalen 2013 har fått veta hela omfattningen av. Därför är Susanne Wigorts Yngvessons bok Övervakad både aktuell och viktig. Wigorts Yngvesson är professor i etik vid Enskilda Högskolan i Stockholm och har tidigare skrivit en bok om samvetsfrihet och spänningen mellan individens rätt att utöva sin frihet och andras rätt att inte påverkas av dessa friheter.

Publ. i Respons 1/2019
TEMA | Genredigering
Relaterat

Samvetsfrihet så långt det är möjligt

Att vi i Sverige har svårt att hantera frågor om samvetsfrihet menar Susanne Wigorts Yngvesson beror på långtgående sekularisering. Hon tror dock att frågorna kommer att bli laddade i framtiden....


Aryo Makko

Aryo Makko är Pro Futura-forskare vid Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS) i Uppsala och docent i historia vid Stockholms universitet.   Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 2. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 3. Utbildning
  Problem i dagens skola har äldre rötter än postmodernismen
  Kunskapssynen och pedagogiken – Varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas Inger Enkvist, Magnus Henrekson, Martin Ingvar & Ingrid Wållgren (red.)
 4. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 5. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark