Filosofi & psykologi

En linneansk forskarkarriär i ett globalt perspektiv

Carl Peter Thunberg – Botanist and Physician
Marie-Christine Skuncke

Swedish Collegium for Advanced Study
376 sidor
ISBN 9789198194807

| Respons 6/2014 | Låst recension | 10 min läsning

I en välskriven och mångfacetterad studie visar Marie-Christine Skunke hur linnélärjungen Carl Peter Thunberg grundlade sin karriär genom att utnyttja de globala nätverk, baserade på ömsesidigt utbyte, som under sent 1700-tal knöt samman naturalhistorisk forskning, ostindiehandel och europeisk kolonialism.

Det är svårt att tänka sig en mer framgångsrik karriär för en tidigmodern naturforskare än Carl Peter Thunbergs. Född 1743 i Jönköping kom han, efter studier för bland andra Carl von Linné, att tillbringa större delen av 1770-talet på vidlyftiga resor i holländsk tjänst till Sydafrika, Java, Japan och Sri Lanka. Därifrån hemförde han ovärderliga naturaliesamlingar och efterträdde så småningom Linnés son på professuren i medicin och botanik i Uppsala, en post han upprätthöll till sin död 1828. Strax efter utnämningen lyckades Thunberg förmå Gustav III att genom en markdonation från Uppsala slott lägga grunden till en ny botanisk trädgård, i vars mitt placerades en ståtlig byggnad som både var ett monument till Linné och tjänstebostad för professorn själv. Det tog nästan en generation innan den stod färdig, men när Linneanum invigdes och hundraårsminnet av Linnés födelse firades 1807 var det Thunberg som presiderade över festligheterna. Under ytterligare ett par decennier därefter skulle han fortsätta beskriva och publicera resultaten från sin långa resa, den som kom att forma hela hans liv.

Relaterat

Hur kunskapen om livets ursprung har utvecklats

Forskning om livets uppkomst är avancerat tankegods och inte enkel att förklara. Men Ulf Ellerviks bok är skickligt skriven populärvetenskap. Hans pedagogiska upplägg erbjuder en fördjupning om livets uppkomst och...


Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark