Naturvetenskap & teknik

En palett av förhistoria

Vi människor – Mänsklighetens ursprung och våra glömda förfäder
Frank Westerman (övers. Joakim Sundström)

Weyler
307 sidor
ISBN 9789127167339

| Respons 4/2020 | Låst recension | 7 min läsning

Med ambitionen att undersöka vilka vi människor egentligen är väver Frank Westerman med hjälp av fossiler, vetenskapliga resultat, livsöden, myter, intervjuer och fyndplatser ett intrikat nät av berättelser. Även om läsningen är intressant når Westerman inte hela vägen fram i sin undersökning och trots den fina översättningen saknas en tydlig internationell relevans.

Publ. i Respons 4/2020
TEMA | Ideologi och akademisk frihet

Anders Högberg

Anders Högberg är professor i arkeologi vid Linnéuniversitetet. Hans forskning är bred, från människans tidiga kognitiva evolution för miljoner år sedan till framtidsforskning om minnespraktiker vid slutförvaringsplatser för kärnavfall. Högberg skriver om människans evolution, förhistoria, kulturarv och mångfaldsfrågor. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark
 5. Utbildning
  Problem i dagens skola har äldre rötter än postmodernismen
  Kunskapssynen och pedagogiken – Varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas Inger Enkvist, Magnus Henrekson, Martin Ingvar & Ingrid Wållgren (red.)