Historia

En terapi för att hantera vardagens vedermödor

Dagböcker 1968
Tage Erlander

Gidlunds
117 sidor
ISBN 9789178449347

| Respons 1/2016 | Låst recension | 9 min läsning

Av Erlanders dagbok från det dramatiska året 1968 framgår att han privat hade föga förståelse för den unga generationens revolt. Anteckningarna bidrar inte med ny kunskap om det politiska förloppet och Erlander förde dem nog inte heller för att försäkra sig om en plats i historien. Dagboken var ett sätt att hantera vardagens prövningar och vittnar om en anspråkslöshet som är ovanlig bland politiker i dag.

För flera år sedan satt jag i en tv-studios väntrum tillsammans med den nyblivna socialdemokratiska ministern Jens Orback. Vi småpratade och nyfiket frågade jag om utnämningen innebar att han nu börjat skriva dagbok. Påtagligt förvånad medgav Orback att han faktiskt satt igång. Men finns det egentligen anledning till förvåning? Ministerpost innebär makt, kändisskap och avtryck i historien, vilket förstås är skäl nog att vilja dokumentera. Varför Orback börjat föra dagbok hann vi aldrig fram till. Men det finns förstås flera tänkbara förklaringar, allt från bekräftelse och att stärka självbilder till behov av minnesanteckningar och reflektioner användbara i det framtida arbetet.


Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Utbildning
  Problem i dagens skola har äldre rötter än postmodernismen
  Kunskapssynen och pedagogiken – Varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas Inger Enkvist, Magnus Henrekson, Martin Ingvar & Ingrid Wållgren (red.)
 2. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 3. Utbildning
  Tesdrivande om det svenska kunskapsfallet
  De svenska skolreformerna 1962–1985 och personerna bakom dem Inger Enkvist