Historia

Ensidigt negativ bild av sveriges agerande

Det svenska sveket 1940–1945
Eirik Veum

Lind & Co (översättning Jan Wibom)
447 sidor
ISBN 9789174618792

| Respons 3/2018 | Låst recension | 12 min läsning

Den norske journalisten Eirik Veum vill ge en samlad bild av den svenska regeringens agerande i förhållande till Norge under andra världskriget och den allmänna opinionens inställning i Sverige. Den bild som växer fram är allt annat än ljus, men Veums val av perspektiv gör att andra sidor av Sveriges agerande får en undanskymd roll. Förändringarna i politik och opinion från hösten 1942 får heller inte genomslag i skildringen. Snarare än att se det svenska agerandet som ett svek framstår det som att idén om den nordiska gemenskapen saknade substans på nationell nivå.

Svensk-norska relationer under andra världskriget brukar beskrivas i positiva termer såsom humanitär hjälp till Norge, flyktinghjälp och utbildning av polistrupper. Men förhållandet mellan länderna har också en annan sida, vilken tidigare beskrivits delvis, men inte i sin helhet. Eirik Veum vill med sin bok ge en samlad bild av Sveriges regerings och myndigheters agerande, liksom av det allmänna samhällsklimatet och den förda politikens konsekvenser för norrmännen – en politik som enligt författaren i dag framstår som ett svek mot Norge. Veum är journalist på NRK och författare. Han har tidigare skrivit ett antal böcker om Norge under krigsåren. Med denna bok vill han uppmärksamma den breda allmänheten på denna sida av historien. 

Publ. i Respons 3/2018
I FOKUS | 1968 myter och verklighet

Kersti Blidberg

Kersti Blidberg är fil. dr i historia. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark