Filosofi & psykologi

Ensidigt om förhållandet mellan språk och tanke

Laddade ord
Lars Melin & Mikael Parkvall

Morfem
190 sidor
ISBN 9789198092288

| Respons 2/2017 | Låst recension | 10 min läsning

Lars Melin och Mikael Parkvall försöker göra en djupdykning i vad vi egentligen vet om språkets inflytande på vår perception och världsbild. Boken ger aktuella exempel på språkets centrala roll i samhällsdebatter, men framställningen är alltför tendentiös och den raljanta tonen grumlar diskussionen om sambandet mellan språk och tanke.

Sambandet mellan språk och tanke har varit föremål för reflektioner och kontroverser sedan språkfilosofins begynnelse. Ett tidigt exempel i västerländsk historia är Platons dialog Kratylos som diskuterar huruvida relationen mellan språkliga tecken och världen är naturligt eller konventionellt betingad. Långt senare skulle lingvisten och antropologen Edward Sapir tala om språket som en ”guide to social reality” efter att ha hämtat inspiration hos tyska tänkare som Wilhelm von Humboldt och Johann Gottfried Herder. Den sistnämnde såg ett direkt samband mellan modersmålet och världsåskådningen när han talade om ”folkspråket” som ett uttryck för ”folksjälen”.


Charlotta Seiler Brylla

Charlotta Seiler Brylla är docent i tyska vid Stockholms universitet. Hon forskar om språk och politik med ett särskilt fokus på svensk-tyska relationer, Tredje riket och DDR. Under de senaste åren har hon också studerat språkbruket hos de gröna partierna i Tyskland och Sverige.​ Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark