Konstarterna & medier

Ett jämlikt samhälle som byggde på exkludering

Skapandet av den nya människan – Eugenik och pedagogik i Ellen Keys författarskap
Emma Vikström

Örebro Studies in Education, 63
249 sidor
ISBN 9789175293790

| Respons 5/2021 | Låst recension | 11 min läsning

Emma Vikströms avhandling beträder tidigare outforskad mark i forskningen om Ellen Key. Wikström visar att rashygieniska föreställningar var betydligt viktigare för Key än vad man hittills insett. I sin strävan att frambringa en högre stående mänsklighet var Key beredd att exkludera vad hon ansåg vara mindre önskvärda individer.

Ellen Key var en centralgestalt i den kulturella offentligheten vid förra sekelskiftet. Hon var inte bara författare och skribent utan också en folkbildare och föreläsare som enligt mångas vittnesbörd kunde trollbinda sin publik. Hennes betydelse för utvecklingen inom en rad olika områden har varit högst märkbar under 1900-talet. Bland annat har hon påverkat framväxten av folkhemsideologin samt bidragit till en ny syn på barnet, barnuppfostran och skolundervisningen. Hon har gett inspiration till en ny heminredningsstil, kämpat för fred och för jämlikhet mellan könen, inte minst för kvinnors rösträtt. 

Publ. i Respons 5/2021
I FOKUS | Demokratins kris
Relaterat
I Fokus

Tolkningen av samtiden är rotad i det gamla Sverige

Det åttonde bandet av Norstedts Sveriges historia konserverar bilden av att det framför allt var staten som skapade den svenska modellen. Det är tydligt att författarna är rotade i föreställningen...


Lena Kåreland

Lena Kåreland är professor emerita i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark